Digitalizowanie zbiorów

W dzisiejszym tekście przejdziemy do tematu, który z całą pewnością ma przed ludźmi mnóstwo tajemnic. Temat ten digitalizacja zbiorów http://www.archidoc.pl/skanowanie-i-e-archiwum.html. Wiecie, czym jest digitalizacja zbiorów? Zaryzykuję stwierdzenie, że nie wiecie. Niemniej, zrobię wszystko, aby po przeczytaniu tekstu doszło do pewnej zmiany w tym zakresie. Otóż, digitalizację można określić również mianem bibliotekarstwa. Nie zdziwcie się również, jeżeli usłyszycie na temat ucyfrowienia. Bardzo dokładnie rzecz ujmując, mamy do czynienia z wprowadzaniem do pamięci komputera materiałów bibliotecznych lub archiwalnych. Warto zaznaczyć, że mogą to być tradycyjne, drukowane lub rękopiśmienne materiały.biblioteczne lub archiwalne. Poza tym należy wspomnieć, że powstający w wyniku skanowania plik graficzny jest niczym innym jak bitmapą. Postać bitmapy przekłada się na to, że nie mamy użytecznej postaci dokumentu cyfrowego. Jest to związane z dwoma faktami.
– Mamy zajęcie nieproporcjonalnie dużej ilości miejsca w stosunku do treści. Z perspektywy czytelnika to treść ma największe znaczenie
– Nie mamy możliwości przeszukiwania treści (można powiedzieć chociażby o znalezieniu określonej frazy tekstu bądź wyodrębnieniu ilustracji)
Standardy merytoryczne
Jeżeli wydaje Wam się, że standardy merytoryczne digitalizacji mogą być dowolne to popełniacie bardzo duży błąd. Nie ma mowy o jakiejkolwiek dowolności, wszystko ujęte jest ściśle określonymi przepisami. W zasadzie digitalizacja zbiorów nie jest tutaj jedynym przykładem. Takich przykładów można podać dużo, bardzo dużo. Wybaczcie, nie będę ich tutaj wymieniał, ale jestem przekonany, że każdy domyśla się (albo domyśli się) co mam na myśli. Więcej informacji na temat digitalizowania zbiorów będzie można znaleźć w kolejnych tekstach, Ze swej strony mogę zagwarantować, że tych tekstów będzie bardzo, ale to bardzo dużo. Digitalizacja jest dosyć szerokim tematem, będzie o czym rozmawiać. Moim zdaniem wszyscy będą zadowoleni, ale wiadomo, że ostateczna decyzja jest w nikogo innego jak Państwa rękach. To Wy podejmujecie decyzje.