Rozwód – czyli zakończenie małżeństwa

Rozwód Wrocław to zakończenie małżeństwa w świetle prawa. Następuje on w momencie rozpadu pożycia osób, które zawarły związek małżeński. Możliwe jest kilka rodzajów rozwodu, w zależności od sytuacji w jakiej ma miejsce oraz postawy obydwóch partnerów tworzących związek. Proces rozwodowy może trwać nawet kilka lat – wszystko zależy od osób, które ten rozwód biorą. Jest to sytuacja nieprzyjemna dla każdej z osoby, jednak często konieczna.
Rozwód za porozumieniem stron (bez orzekania o winie)
Ten rodzaj rozwodu jest najlepszym rozwiązaniem, jeżeli w ogóle można w taki sposób mówić o jakimkolwiek rozpadzie związku. W takiej sytuacji dwie osoby rozstają się polubownie, bez kłótni i wielu spraw rozwodowych, podczas których każda z nich walczy o warunki jak najlepsze dla siebie. Taki rozwód to często kwestia formalna, którą należy spełnić. Małżeństwa zazwyczaj już przed udaniem się do sądu ustalają równy podział majątku lub taki, który będzie dla nich najbardziej odpowiedny. To samo dotyczy opieki nad dzieckiem oraz możliwości spotykania się z nim drugiego z rodziców. Bardzo często cały proces rozwodowy kończy się na dwóch sprawach w sądzie – po tym czasie małżeństwo jest już zakończone.
Rozwód z orzekaniem o winie
rozwód wrocław w takim rozumieniu to bardziej skomplikowana sytuacja. Pozew zazwyczaj jest wnoszony przez osobę, która czuje się w małżeństwie źle – występuje przemoc rozumiana w szeroki sposób lub jedna strona zostaje zdradzana lub traktowana nieodpowiednio. W takich sytuacjach sprawy rozwodowe mogą trwać wiele lat. Dwie strony walczą o najbardziej korzystny podział majątku, o opiekę nad dziećmi. Często dochodzi do sporów o odebranie opieki rodzicielskiej lub jedna ze stron nie zgadza się na za małą stawkę alimentów. W takich sytuacjach bywają potrzebne mediacje mające na cele przyspieszenie całego procesu
Każdy rozwód jest inny
Mimo że rozwód Wrocław ma swoje dwie podstawowe kategorie, każdy z nich jest inny. Dotyczy różnych osób, których sytuacja życiowa jest często bardzo skomplikowana, jednak tak jak wspomnieliśmy we wstępie często jest to jedyne rozwiązanie.